Categorie: Noutăți

Delincvența

Delincvență – ansamblu de infracțiuni care se comit într-un timp și într-un loc dat.

Delincvența este un fenomen universal legat de viața socială: nu există societate fără delicvență. Colectivitatea reacționează față de aceste acte antisociale printr-un ansamblu de mijloace care constituie politica sa împotriva criminalității. Acestea sunt destinate prevenirii criminalității.

Începând cu secolul al XIX-lea, s-au căutat cauzele delincvenței. Au fost puse astfel în evidență mai multe categorii de factori:

  • factori sociali: carența mediului familial și școlar, folosirea neadecvată a timpului liber, agresivitatea dezvoltată de mas-media;
  • factori economici: insuficiența nivelului de trai, șomaj;
  • factori politici: crize, absența spiritului civic;
  • factori individuali.

Delincvența caracterizează un comportament antisocial exprimând neadaptarea unui individ la societate.

Accesați: Dicționar de psihologie

Testele de cunoștiințe

„Testul de cunoștiințe este o probă utilizată pentru a evalua cunoștiințele pe care un individ le are într-un anumit domeniu bine precizat, în raport cu un grup definit de subiecți” (Albu, 1993)

Numărul de itemi incluși într-un test depinde de timpul alocat evaluării și de tiul de itemi utilizați.

  • Itemi dihotomici (de tipul adevărat-fals)

Itemii de tipul „adevărat-fals” deseori numiți și itemi cu alegere binară, sunt utilizați pentru a evalua abilitatea persoanei de a recunoaște cu acuratețe afirmațiile declarative. Acest gen de itemi au un singur răspuns corect.

  • Itemi cu răspuns la alegere

Itemii cu răspuns la alegere sunt cei mai comuni itemi utilizați în testul de cunoștiințe. Acest gen de itemi sunt construiți din două părți: trunchiul itemului și variantele de răspuns, din care doar una este răspunsul corect.

  • Itemi de tip asociere

Itemii de tip asociere sunt de obicei utilizați pentru a evalua abilitatea persoanelor de a înțelege relația dintre termeni, evenimente. Presupune identificarea asociației corecte.

  • Itemi cu răspuns scurt

Itemii cu răspuns scurt sunt eficienți pentru măsurarea abilității persoanelor de a-și reaminti o informație specifică.

Accesați: Dicționar de psihologie

Fobiile specifice

Fobiile specifice sunt reprezentate de teama excesivă și comportamentul de evitare față de o situație specifică sau un obiect particular. Această frică nu generează un atac de frică și nici sentimente de jenă sau rușine precum în fobia socială.

Exemple de fobii specifice: frica de insecte, fobia de a merge cu liftul sau cu avionul, fobia de a merge la dentist, fobia de șerpi și alte reptile, fobia de cancer.

Accesați: Dicționar de psihologie