Acceptare necondiționată

Acceptare necondiționată – atitudinea de recunoaștere a demnității și valorii personale, cu puncte tari sau slabe, calități sau defecte, atitudini pozitive sau negative, gânduri, trăiri sau comportamente, fără a critica, judeca, controla și mai ales fără a condiționa aprecierea.

 

Accesați: Dicționar de psihologie

Consiliere

Consiliere – relație interumană de ajutor dintre o persoană specializată și o alta care solicită asistență de specialitate.

Consiliere de criză – asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, într-o situație de criză.

Consiliere de dezvoltare personală – formarea de abilități și atitudini care permit o funcționare personală și socială flexibilă și eficientă în scopul atingerii stării de bine.

Consiliere educațională – oferirea de repere psihoeducaționale pentru sănătatea mentală, emoțională, fizică, socială și spirituală a copiilor și adolescenților.

Consiliere informațională – oferirea de informații pe domenii/teme specifice.

Consiliere pastorală – consiliere din perspectiva religioasă.

Consiliere suportivă – oferirea de suport emoțional, apreciativ și material.

Consiliere vocațională – dezvoltarea capacității de planificare a carierei.

Consiliere în carieră – proces care vizează dezvoltarea abilităților unei persoane pentru rezolvarea unei probleme specifice legate de carieră.

Consiliere școlară – proces de cooperare prin care un specialist oferă servicii psihologice și educaționale unui membru al unei instituții (persoană consultată) urmărind să argumenteze învățarea și capacitatea de adaptare a unui elev sau grup de elevi.

 

Accesați: Dicționar de psihologie

Competențe emoționale

Competența emoțională reprezintă abilitatea de a conștientiza, înțelege și de a acționa ținând cont de acestea, astfel încât o persoană să poată negocia schimburi interpersonale și să-și regleze experiența emoțională.

Competența emoțională are trei componente: înțelegerea emoțiilor, expresivitatea emoțională și reglarea emoțiilor.

 

Accesați: Dicționar de psihologie