Etichetă: dictionar

Testele de cunoștiințe

„Testul de cunoștiințe este o probă utilizată pentru a evalua cunoștiințele pe care un individ le are într-un anumit domeniu bine precizat, în raport cu un grup definit de subiecți” (Albu, 1993)

Numărul de itemi incluși într-un test depinde de timpul alocat evaluării și de tiul de itemi utilizați.

  • Itemi dihotomici (de tipul adevărat-fals)

Itemii de tipul „adevărat-fals” deseori numiți și itemi cu alegere binară, sunt utilizați pentru a evalua abilitatea persoanei de a recunoaște cu acuratețe afirmațiile declarative. Acest gen de itemi au un singur răspuns corect.

  • Itemi cu răspuns la alegere

Itemii cu răspuns la alegere sunt cei mai comuni itemi utilizați în testul de cunoștiințe. Acest gen de itemi sunt construiți din două părți: trunchiul itemului și variantele de răspuns, din care doar una este răspunsul corect.

  • Itemi de tip asociere

Itemii de tip asociere sunt de obicei utilizați pentru a evalua abilitatea persoanelor de a înțelege relația dintre termeni, evenimente. Presupune identificarea asociației corecte.

  • Itemi cu răspuns scurt

Itemii cu răspuns scurt sunt eficienți pentru măsurarea abilității persoanelor de a-și reaminti o informație specifică.

Accesați: Dicționar de psihologie

Afect

Afect, modalitate elementară a reactivităţii afective; emoţie primară caracterizată prin mare intensitate, expansivitate, durată redusă, dezvoltare unipolară şi exprimare nemijlocită în comportament.

P. Janet interpretează afectul ca o regresiune la conduite inferioare și tocmai aceasta reduce posibilitățile controlului și reglajului conștient. În contextul afectului sunt implicate dispoziții instinctive. Totuși stările de afect reproduc și modele sociale fără a se conforma însă unei organizări raționale.
De exemplu: furia și abandonul de sine, agresivitate oarbă și starea de groază, accesele nestăpânite de râs sau plâns etc.

Sursa: Dicționar de psihologie, Paul Popescu-Neveanu, Editura Albatros, București, 1978

 

Accesați: Dicționar de psihologie